Díjjegyzék

Irodánk ügyfelei a megbízási szerződés írásba foglalásakor részletes tájékoztatást kapnak a várható ügyvédi díjakról, a felmerülő költségekről, az ügylet illeték- és adóvonzatairól, peres eljárás esetén a perköltségek várható összegéről, előlegezésének és viselésének szabályairól. Nemperes eljárásban ( fizetési meghagyásos, végrehajtási eljárás ) részletes tájékoztatást adunk annak várható költségeiről, a perré alakulás esetén követendő eljárásról.

Jogi személyek részére a megbízó tevékenységének nagyságrendjétől, a megbízó által igényelt ellátandó ügyek típusától függő egyedileg kialakított havi átalánydíjas szerződéses konstrukciót tudunk felajánlani olyan elszámolási mód alkalmazásával, mely a szerződésben pontosan rögzített, alapdíjban foglalt munkaórák feletti munkavégzés díjazását pontosan rögzíti.

Átalánydíjas szerződéseink alapján az alábbi ügyek vitelét vállaljuk:

  • munkajogi iratok elkészítése, munkaügyi jogvita
  • cégjogi ügyek
  • vállalkozási, megbízási egyéb üzleti területen kötendő szerződések elkészítése, véleményezése
  • bérleti, egyéb ingatlanhasználatra vonatkozó  szerződések készítése
  • követelésbehajtás ( fizetési meghagyásos, peres eljárások)